František Jesenský Mošovský − Novoročné pozdravenie

Akože vás mám pozdraviť toho roku nového,
ako Boha vrúcne prosiť, by vás chránil od zlého,
keď, hľa, mračná nad obzorom a niet nikde pokoja,
keď vo vzduchu, zemou, morom všetko chváta do boja ?
Sám Kristus Pán, správca sveta, prameň, darca milosti,
On udeľ vám toho roku zdravia, chleba v hojnosti,
telu pokoj, duši vieru, moci, ducha, múdrosti;
v svetle pravdy kráčať k cieľu na púšti tej časnosti,
chráň vás lásky peruťami i v tento rok začatý,
potom daruj večnú slávu Boh Otec, Syn, Duch Svätý!

Komentovať