K novému roku

                   K novému roku. Ku komu uprieť zraky v novom roku? Nádeje sladkej v komže zložiť kvet? Čas plynie ďalej v svojom istom toku, len Boh je večný, ktorý stvoril svet! Tu všetko časné ako páper snehu zablysne nehou, potom stráca lesk, sťa kvietok jara potôčka na brehu zblaží nás krátko na potlesk. Keď čas sa brieždi rána Novým rokom, sťa anjel spásy zalahodí nám, skladáme starosť, bôľ i neresť bokom, oddaní vrúcne krajším nádejám. Však krátka túžba, i  to klamné zdanie, čo v sladkom snení ovlažuje hruď, zovšednie znova sťa ranné...

František Jesenský Mošovský − Novoročné pozdravenie

Akože vás mám pozdraviť toho roku nového,ako Boha vrúcne prosiť, by vás chránil od zlého,keď, hľa, mračná nad obzorom a niet nikde pokoja,keď vo vzduchu, zemou, morom všetko chváta do boja ?Sám Kristus Pán, správca sveta, prameň, darca milosti,On udeľ vám toho roku zdravia, chleba v hojnosti,telu pokoj, duši vieru, moci, ducha, múdrosti;v svetle pravdy kráčať k cieľu na púšti tej časnosti,chráň vás lásky peruťami i v tento rok začatý,potom daruj večnú slávu Boh Otec, Syn, Duch Svätý!

V novom roku nezabudnime na Jakubovu podmienku

                    V novom roku nezabudnime na Jakubovu podmienku Jk 4, 13-17: “A teraz už vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zajtra vypravíme sa o toho alebo tamtoho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať, – (14) veď neviete, čo bude zajtra s vaším životom; ste para, ktorá sa nakrátko ukáže a potom zmizne; (15) namiesto toho, aby ste hovorili: Ak Pán bude chcieť, budeme živí a vykonáme toto, alebo tamto!, (16) teraz sa vychvaľujete v pýche! Každá takáto chvála je hriešna, (17) A tak, kto vie dobre činiť a nečiní,...

Príjmime Ježišovi pozvanie k nasledovaniu

       Príjmime Ježišovo pozvanie k nasledovaniu Kde Ty, Pane, i my tam s Tebou chceme prebývať, vznášať zrak svoj k výšinám, srdcia pravdou zmývať, v Tebe žiť a v Tebe rásť – až raz duša splesá keď nás pojmeš vnovú vlasť k sebe na nebesá.  Amen  (M.R.) J 1, 43 – 51: “Druhého dňa chcel Ježiš odísť do Galiley a našiel Filipa. Ježiš mu riekol: Nasleduj ma! (44) Tento Filip bol z Betsaidy, mesta Ondrejovho a Petrovho. (45) Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákonea proroci, Ježiša, syna Jozefovho z...

Nový rok – Obrezanie Krista Pána

  Nový rok – Obrezanie Krista Pána Káž nám, Pane, uľav bôle zvesťou i keď príde tŕnistou ísť cestou. I keď mesiac, hviezdy nad horami, daj nám cítiť, že si s nami, s nami! Nech nás ruka Tvoja neopustí – jak tú čeľad svätú tam na púšti vyvedie raz z Egypta tejto zeme v Tvoju náruč, v nej spočinúť chceme!  Amen (M.R) 2 M 1, 1 – 16:    Toto sú mená Izraelcov, ktorí prišli s Jákobom do Egypta; každý prišiel so svojou rodinou: (2) Rúben, Šimeon, Lévi a Júda, (3) Jissáchár, Zebúlún a Benjamin, (4) Dán a Naftalí, Gád...