Kristína Royová — On prišiel

Noc mrákoty, tône hriechu
objímali šíry svet,
keď Mesiáš sľubovaný
k zemi obrátil svoj let.

Čo proroci predvídali
to nádherne splnil Boh,
poslal Syna, poslal spásu!
Skloňme sa u Jeho nôh!

Ej, nebolo vymanenia
z žiaľov, vášni, rozbroja,
keď v Betleme v nízkych jasliach
zrodil sa Kráľ pokoja!

Svet netušil Jeho príchod,
on Ho ani nečakal.
I pastierov spev anjelský
a blesk slávy poľakal.

No On prišiel; bo pred vekmi
bolo raz tak určené;
a tie sväté Božie sľuby
nemôžu byť zmarené.

Ach, On prišiel, JEŽIŠ drahý,
bratia, sestry, k blahu nám!
Kto otvorí srdce svoje,
aby si v ňom spravil chrám?

“Sláva Bohu na výsostiach!”
znel anjelov slávny ples.
Hodný cti je JEŽIŠ Kristus!
Ó, kto dá Mu srdce dnes!

Komentovať