Vianočné noviny Myjavského CZ ECAV – 2021

Vianočné noviny Myjavského CZ ECAV – 2021

Nie v kvete ľadovom,čo kvitne na Vianoce,nie v stromci voňavom,čo lesnú báj šepoce,ani v hodokvase,čo sýti iba telo,ani v hviezdnej kráse,hoc by ju obletelo,je pravé čaro týchto dní!
Ale v Ohni, čo horí v nás,roztopí ľudský ľad i mráz!A v hrudi vzbudí nádej,že pút‘ pôjde ďalejaj na druhom brehu,vo víťaznom behusa nám znova rozodní…
Ten O h e ňnech hreje,blaží,tešívšetkých nás!
Daniel Michal Fakla (Zo zbierky: Hľadanie v úzkosti)

Komentovať