Veľký týždeň v cz Svätý Jur

Predsedníctvo cirkevného zboru ECAV vo Svätom Jure oznamuje podujatia vo Veľkom týždni 25.03.-1.04.2013: pondelok, utorok, streda, sobota o 17. hodine modlitbové stretnutia; Zelený štvrtok – služby Božie s Večerou Pánovou o 17. 00 hodine; Veľký piatok – Pašie o 9.30 hodine, po nich spoveď a Večera Pánova; Veľkonočná nedeľa: ráno o 5. hodine v kaplnke na cintoríne veľkonočná vigília.Pozor na zmenu na letný čas, teda prakticky bude to 4. tá hodina zimného času. Slávnostné služby Božie v chráme o 9.30 hodine LČ; Veľkonočný pondelok: Sviatočné hlavné služby Božie o 9.30 hodine LČ. Pôstny bazár sa konal po SB v zborovej...

Božia láska či láska na Valentína?

Kázeň zo SB v nedeľu predpôstnu 10. 02.2013 vo Sv. Jure. Na základe textu Mt 16, 21-23 vypracoval Michal Koreň, námestný farár. Bratia a sestry! Keď sme počuli slová epišoly o láske, takzvanú hymnu lásky, položme si aj my otázku: ako často hovoríme medzi sebou o láske? A ako často si ju prejavujeme? A keď si ju prejavujeme akým je to spôsobom? Zámerne sa pýtam ako často a akým spôsobom si vieme lásku preukazovať, pretože počas nastávajúceho týždňa nás čaká Valentín, sviatok zamilovaných. Vtedy sa celý svet zmení na zamilovaných, všetko naokolo je červené,. Alebo ružové, ľudia sa usmievajú a...

Stretnutia veriacich v cz ECAV Sv. Jur -advent, Vianoce, Silvester, Nový rok,..

Srdečne Vás pozývame na naše strtetnutia do cz ECAV Svätý Jur takto: 11. dec. -utorok a 14. dec. piatok – adventná večiereň o 17.00 hodine 3. adv. nedeľa 16. dec. : -9,30 hl. SB o 9,30 hod.; 15.00 hod. nešpory 18. dec. -utorok a 21. dec. piatok -adv. večiereň o 17.00 hodine; 4. adv. nedeľa 23. dec. : hl. SB o 9,30 hod. ; 15.00 hod. – nešpory; 24. dec. Štedrý večer – SB o 16.00 hodine; 25. dec. 1.sl. vianočná : sl. SB o 9,30 hod.; 15.00 hod. vianočný večierok; 26.dec. 2. sl. vianočná: SB s VP o 9,30...

Adventný dobročinný bazár v cz ECAV Svätý Jur

V 2. adventnú nedeľu – 9. decembra 2012 sa v ev. kostole vo Sv. Jure konali rodinné služby Božie. Prítomných bolo 62 dospelých a 15 detí. Služby Božie mali nespievanú liturgiu , hrala hudobná skupina miestnej mládeže, a to súčasné moderné duchovné piesne a tradičné adventné z ES. Božie slovo na evanjeliový text o nerodiacom figovníku hravým spôsobom a s názornými pomôckami v súčinnosti s deťmi tlmočil miestny námestný farár Michal Koreň. Po službách Božích bol v zborovej sále priestor na dobročinnosť: jedni ponúkali , iní kupovali. Takto sa zozbieralo z lásky pre ev. školu internatnú pre hluchoslepé deti v...

Veselé služby Božie

V nedeľu 11. novembra 2012 sa v evanjelickom kostole vo Svätom Jure konali dopoludnia veselé služby Božie. Chrám naplnil drobizg – detičky z miestnej cirkevnej škôlky Betlehem, ich rodičia a domáci viery. Spolu bolo 171 osôb, z toho 58 detí. Príležitosťou pre tieto bohoslužby bolo jubileum – 10 rokov od založenia škôlky. Celé SB boli netradičné, liturgia čítaná (recitovaná) , piesne zo spevníka i detské a mládežnícke – moderné. Namiesto organa hrala miestna kapela mládeže. Liturgovali: námestný farár M. Koreň a exzborový farár Ľ. Batka, ktorý aj “rozsieval semeno Božieho slova” podľa evanjelia o rozsievačovi. Kázeň bola pretrasformovaná do jednoduchej...

19.stretnutie krajanov vo Sv. Jure

29. a 30. septembra 2012 konalo sa v meste Svätý Jur v priestoroch ev. cz 19. stretnutie rodákov a ich potomkov nemeckého jazyka zo Sv. Jura. V sobotu večer pri spoločnej večeri bolo zvítanie rodákov z Nemecka, Rakúska a  niekoľkých z domácej cirkvi. V nedeľu ráno v kaplnke  na cintoríne bola pobožnosť   s piétnou spomienkou na predkov spočívajúcich v hroboch.Slovo Božie zvestoval em. farár z Nemecka A. Metzl.Po pobožnosti položili veniec k pomníku padlých vo svetovej vojne. O pol desiatej sa v ev. kostole konali spoločné slov. nemecké sl. Božie. Domáci kaplán M. Koreň privítal hostí: veľvyslanca Rakúska Dr. Markusa Wuketicha, primátora mesta Ing. A.Achbergera s manželkou a...

Obyvateľstvo vo Svätom Jure podľa náboženskej príslušnosti

Na stránke www.portal.statistics.sk môžete si nájsť v online publikácii aj sčítanie obyvateľov podľa náboženskej príslušnosti od celého Slovenska, cez kraje, okresy až po jednotlivé obce. Tu prinášam výpis nášho mesta Svätý Jur, v okrese Pezinok. Stav vyzerá takto: počet obyvateľov: 5141 rímskokatolícka cirkev – 3358 gréckokatolícka cirkev – 31 pravoslávna cirkev – 12 ECAV – 279 reformovaná cirkev – 5 metodistická cirkev – 9 kresťanské zbory – 3 apoštolská cirkev – 12 bratská jednota baptistov – 2 bratská cirkev – 27 ústredný zväz židovských obcí –  1 husitská cirkev – 3 bahajisti – 2 mormóni – 2 iné – 44 bez vyznania – 957 nezistené...

Rodinný výlet z cz Svätý Jur

Mladé rodiny s deťmi z cirkevného zboru ECAV Svätý Jur sa zúčastnili v dňoch 19. – 22. júla 2012 spoločného výletu na chate v Oščadnici – Kysuce. Prítomných bolo deväť dospelých a sedem detí. Napriek čiastočne uplakanému počasiu strávili rodiny požehnané chvíle v lone prírody , pri hrách a vzájomnom utužovaní spoločenstva. Z Božieho slova preberali postavu apoštola Petra, a to kreatívnou a interaktívnou formou, ktorá nadchla tak dospelých, ako aj detí. Správu pre portál evanjelik podala účastníčka Soňa Filová.

Uviedli nových zborových pracovníkov v cz ECAV Sv. Jur

V prvú potrojičnú nedeľu 10. júna 2012 sa v rámci hlavných služieb Božích konala slávnosť uvedenia novozvolených zborových pracovníkov. Kázeň Božieho slova ako aj akt úvodu vykonal senior Bratislavského seniorátu br. Boris Mišina na základe Ev. Lk o boháčovi a Lazarovi. Z textu vyzdvihol potrebu prajavovať záujem o svojich blížnych, tak v materiálnej ,ako aj duchovnej stránke. Počas pozemského života sa treba dívať na budúci život.To majú robiť všetci veriaci, najmä však zvolení pracovníci zboru. Po úvode im osobne blahoželal a nový zborový dozorca Ing. Július Filo poďakoval pracovníkom z minulého volebného obdobia za ich prácu v prospech cirkvi, zboru...

Veľký týždeň v cz Svätý Jur

Predsedníctvo CZ ECAV vo Svätom Jure Vás pozýva na účasť na tieto podujatia vo Veľkom týždni 2012: Pondelok, utorok , streda a Biela sobota : modlitby v kostole o 18.00 hodine; Zelený štvrtok:  Služby Božie s Večerou Pánovou o 18.00 hodine; Veľký piatok: Pašie o 9.30 hodine, po nich spoveď a VP; Veľkonočná nedeľa: veľkonočná vigília v kaplnke cintorína o 5.00 hodine; Slávnostné služby Božie o 9.30 hodine v kostole; Veľkonočný pondelok: hlavné služby Božie o 9.30 hodine v kostole.