Veľký týždeň v cz Svätý Jur

Predsedníctvo CZ ECAV vo Svätom Jure Vás pozýva na účasť na tieto podujatia vo Veľkom týždni 2012:

Pondelok, utorok , streda a Biela sobota : modlitby v kostole o 18.00 hodine;

Zelený štvrtok:  Služby Božie s Večerou Pánovou o 18.00 hodine;

Veľký piatok: Pašie o 9.30 hodine, po nich spoveď a VP;

Veľkonočná nedeľa: veľkonočná vigília v kaplnke cintorína o 5.00 hodine; Slávnostné služby Božie o 9.30 hodine v kostole;

Veľkonočný pondelok: hlavné služby Božie o 9.30 hodine v kostole.

Komentovať