Uviedli nových zborových pracovníkov v cz ECAV Sv. Jur

V prvú potrojičnú nedeľu 10. júna 2012 sa v rámci hlavných služieb Božích konala slávnosť uvedenia novozvolených zborových pracovníkov. Kázeň Božieho slova ako aj akt úvodu vykonal senior Bratislavského seniorátu br. Boris Mišina na základe Ev. Lk o boháčovi a Lazarovi. Z textu vyzdvihol potrebu prajavovať záujem o svojich blížnych, tak v materiálnej ,ako aj duchovnej stránke. Počas pozemského života sa treba dívať na budúci život.To majú robiť všetci veriaci, najmä však zvolení pracovníci zboru. Po úvode im osobne blahoželal a nový zborový dozorca Ing. Július Filo poďakoval pracovníkom z minulého volebného obdobia za ich prácu v prospech cirkvi, zboru a veriacich.

 

Komentovať