Obyvateľstvo vo Svätom Jure podľa náboženskej príslušnosti

Na stránke www.portal.statistics.sk môžete si nájsť v online publikácii aj sčítanie obyvateľov podľa náboženskej príslušnosti od celého Slovenska, cez kraje, okresy až po jednotlivé obce. Tu prinášam výpis nášho mesta Svätý Jur, v okrese Pezinok. Stav vyzerá takto:

počet obyvateľov: 5141

rímskokatolícka cirkev – 3358

gréckokatolícka cirkev – 31

pravoslávna cirkev – 12

ECAV – 279

reformovaná cirkev – 5

metodistická cirkev – 9

kresťanské zbory – 3

apoštolská cirkev – 12

bratská jednota baptistov – 2

bratská cirkev – 27

ústredný zväz židovských obcí –  1

husitská cirkev – 3

bahajisti – 2

mormóni – 2

iné – 44

bez vyznania – 957

nezistené – 394.

Na prvý pohľad by nás evanjelikov v Jure mohlo potešiť, že náš počet oproti ostatnému sčítaniu v r. 2001 vzrástol .Vtedy sa prihlásilo 244 ľudí za evanjelikov, čiže ide o nárast o 35 osôb. Tento nárast je spôsobený prisťahovalectvom do Jura. Jur totiž zaznamenáva v raste boom. Horšie je už to, že nie všetci títo 279 obyvatelia – evanjelici sú aj prihlásení v cirkvi. V cirkvi  za vlaňajší rok nás bolo 220, čiže rozdiel je tu 59 .Z uvedeného vyplýva, že pre nás všetkých je tu pastoračná a misijná práca vo vnútri cirkvi, aj mimo – pri tých bez vyznania a nezistených, čo spolu dáva ohromné číslo 1351 osôb. Treba sa nám osobitne modliť za túto prácu, aby Pán vyslal pracovníkov na žatvu.

 

Komentáre k “Obyvateľstvo vo Svätom Jure podľa náboženskej príslušnosti

  1. ragnar

    existuje nieco take ako sprava k vysledkom scitania ludu pre jednotlive zbory? ci to je ponechane iba na sebareflexiu? bude sa tomu venovat synoda?

Komentovať