Kto je Sophia Harland?

Od septembra 2010 pracuje ako lektorka nemčiny v Cirkevnej škúlke Betlehem vo Svätom Jure sestra Sophia Harland. Hneď na začiatku som ju požiadal, aby napísala krátku informáciu o sebe pre náš zborový časopis Zvesti z Pánovej vinice. Trvalo jej to, žiaľ, príliš dlho, kým tak urobila. Teraz jej text je tu a publikujem ho aj pre záujemcov na našom portáli. Sophia Harland   Moje meno je Sophia Harland , mám 18 rokov a pochádzam z mesta Arnstadt  v Durínsku , Nemecko . V máji 2010 som zložila maturitnú skúšku na gymnáziu Alberta Schweitzera v Erfurte , špeciálna sekcia pre matematiku...

4.adventná nedeľa

                                                                     Moc Božieho slova všetko prekoná Lk 1, 26 – 33 (34-38): “Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret (27) k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa menoval Jozef a bol z domu Dávidovho. Panna sa volala Mária. (28) Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán  s Tebou! Blahoslavená medzi ženami! (29) Ona zarazená Jeho rečou, premýšľala, aký to...

Advent a Vianoce v cirkevnom zbore Svätý Jur

V tretiu adventnú nedeľu 12. dec. 2010  po službách Božích v priestoroch Agapé sa konal tradičný adventný bazár. Bol oň veľký záujem tak zo strany darcov výrobkov, ako aj zo strany kupujúcich. Výťažok je 361.00 € a pôjde ako finančná podpora pre niektorý cirkevný zbor v Gemeri. Srdečná vďaka všetkým obetavcom. Vo 4. adventnú nedeľu 19. dec. t.r. na  hlavných sl. Božích o 9.30 hodine poslúži zvesťou Božieho slova emeritný gen. biskup a bývalý zborový farár vo Sv. Jure prof.ThDr. Július Filo, ktorý sa z Božej milosti dožíva v týchto dňoch svojho okrúhlého životného jubilea – 60 rokov. Pri tejto príležitosti ho...

Blahoželáme!

Blahoželáme našim dvom kandidátom -evanjelickým teológom, obyvateľom Svätého Jura, Prof. ThDr. Júliusovi Filovi, Dr.h.c., 59 ročnému vysokoškolskému učiteľovi, ktorý v komunálnych voľbách za poslanca mestského zastupiteľstva obsadil najlepšie – teda prvé miesto. Dostal 937 hlasov. Kandidoval za SMER-SD. Brat Ľubomír Batka ml. Mgr. PhD., 36 ročný vysokoškolský učiteľ,t.č. aj zborový farár, obsadil v poradí siedme miesto s počtom 660 hlasov. Obaja sa teda dostali medzi zbor jedenástich radných pánov. K úspešnej voľbe im srdečne blahoželáme a prajeme veľa Božieho požehnania, múdrosti, rozvahy i zodpovednosti, síl a zdravia. Nech sa všetko v meste deje k blahu a prospechu mesta a jeho obyvateľov,...

Evanjelickí teológovia idú do komunálnej politiky

V sobotu 27. novembra t.r. máme komunálne voľby. Nechcel som veriť vlastným očiam, keď som po prvý raz videl na mestskom portáli Sv. Jura kandidačnú listinu do zastupiteľstva a hneď na prvom mieste s číslom jeden bol náš zborový farár Lˇ. Batka ml. a na ôsmom mieste ďalší obyvateľ Jura, náš teológ, em. biskup J.Filo. Mal som zmiešané pocity. Začal som uvažovať najmä nad otázkou o motívoch, ktoré ich vedú zapojiť sa do komunálnej politiky. No dlho som uvažovať nemusel, keď som so s. dozorkyňou nášho cirkevného zboru prešiel menoslov celej kandidátky a zistili sme, že spomedzi 43 kandidátov sú...

Zomrel redaktor STV Ján Mikuš

Pán života a smrti si náíhle z tejto časnosti odvolal svojho služobníka br. Jána Mikuša, dlhoročného redaktora evanjelických príspevkov v redakcii duchovného života. J.Mikuš sa podpísal pod značný počet príspevkov v televíznom spracovaní o národných osobnostiach-evanjelikoch, príspevky zo života cirkevných zborov, z celocirkevných podujatí a osláv, duchovného slova, či televíznych služieb Božích, a i. Takmer nikdy nechýbal na pravidelných zasadnutiach mediálneho výboru na GBÚ v Bratislave,kde sa aktívne zapájal do diskusie a podával návrhy na skvalitnenie práce médií. Vo Svätom Jure si zakúpil chalupu na prekrásnom mieste vo vinohradoch, na slnečnom južnom úbočí s výhľadom nielen na Jur, ale celé okolie....

Nedeľa CANTATE v CZ Sv. Jur

Pozývame Vás 2. mája 2010  na služby Božie v 4. nedeľu po Veľkej noci – CANTATE do ev. kostola vo Svätom Jure na hlavné služby Božie o 9.30 hodine. Budú to mládežnícke služby, v rámci ktorých bude prislúžená sviatosť  Sv. krstu  jednému dieťaťu a jednému dospelému mužovi, ktorý vydá osobné svedectvo o svojej viere. Na službách Božích programom poslúžia aj študenti ev. teológie, ktorí počas víkendu majú v Agapé študijné sústredie. 

“Boh je svetlo a nieto v Ňom tmy.” -život v CZ Sv.Jur

V nedeľu 14. febr.t.r. sa v rámci hlavných služieb Božích konal výročitý zborový konvent za rok 2009. Prítomných na konvente bolo 32 členov s právom hlasovania. Duchovná správa domáceho kazateľa Ľ.Batku jr. sa niesla v znamení slov 1J1, 5-10. V správe sa o.i. hovorí:"Ten, kto prijal meno Kristovo v krste a hlási sa k Nemu menom kresťan – svojím holdovaním tme robí Boha luhárom. V očiach iných ľudí sa totiž takýto človek "kresťan" ničím neodlišuje od života človeka ,ktorý kresťanom nie je. Ľudia z jeho okolia sa zatrvrdia. Nevidia, prečo by sa mali stať kresťanmi. Slová ap. Jána zvestujú však...