Advent a Vianoce v cirkevnom zbore Svätý Jur

V tretiu adventnú nedeľu 12. dec. 2010  po službách Božích v priestoroch Agapé sa konal tradičný adventný bazár. Bol oň veľký záujem tak zo strany darcov výrobkov, ako aj zo strany kupujúcich. Výťažok je 361.00 € a pôjde ako finančná podpora pre niektorý cirkevný zbor v Gemeri. Srdečná vďaka všetkým obetavcom.

Vo 4. adventnú nedeľu 19. dec. t.r. na  hlavných sl. Božích o 9.30 hodine poslúži zvesťou Božieho slova emeritný gen. biskup a bývalý zborový farár vo Sv. Jure prof.ThDr. Július Filo, ktorý sa z Božej milosti dožíva v týchto dňoch svojho okrúhlého životného jubilea – 60 rokov. Pri tejto príležitosti ho chce pozdraviť i náš cirkevný zbor.Ad multos annos!

Pozývame Vás na služby Božie počas Vianoc 2010 do nášho chrámu takto:

24.dec. Štedrý večer o 16.00 hod.SB s detským  programom a nádielkou pre  detičky;

25. dec. 1.sviatok vianočný – slávnostné služby Božie o 9.30 hodine;

                                                 nešpory o 15.00 hodine;

26.dec. 2.sviatok vianočný: o 9.30 hod. služby Božie s Večerou Pánovou, po nich nám zahrá koledy a vianočné piesne svätojurská dychovka.

"Preto odložte všetku nečistotu a množstvo zloby, a v tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše." Jak 1,21

 

Komentovať