Nedeľa CANTATE v CZ Sv. Jur

Pozývame Vás 2. mája 2010  na služby Božie v 4. nedeľu po Veľkej noci – CANTATE do ev. kostola vo Svätom Jure na hlavné služby Božie o 9.30 hodine. Budú to mládežnícke služby, v rámci ktorých bude prislúžená sviatosť  Sv. krstu  jednému dieťaťu a jednému dospelému mužovi, ktorý vydá osobné svedectvo o svojej viere. Na službách Božích programom poslúžia aj študenti ev. teológie, ktorí počas víkendu majú v Agapé študijné sústredie. 

Komentovať