Adventný dobročinný bazár v cz ECAV Svätý Jur

V 2. adventnú nedeľu – 9. decembra 2012 sa v ev. kostole vo Sv. Jure konali rodinné služby Božie. Prítomných bolo 62 dospelých a 15 detí. Služby Božie mali nespievanú liturgiu , hrala hudobná skupina miestnej mládeže, a to súčasné moderné duchovné piesne a tradičné adventné z ES. Božie slovo na evanjeliový text o nerodiacom figovníku hravým spôsobom a s názornými pomôckami v súčinnosti s deťmi tlmočil miestny námestný farár Michal Koreň. Po službách Božích bol v zborovej sále priestor na dobročinnosť: jedni ponúkali , iní kupovali. Takto sa zozbieralo z lásky pre ev. školu internatnú pre hluchoslepé deti v Červenici 336 EUR. Vďaka všetkým darcom i organizátorom.

Komentovať