19.stretnutie krajanov vo Sv. Jure

29. a 30. septembra 2012 konalo sa v meste Svätý Jur v priestoroch ev. cz 19. stretnutie rodákov a ich potomkov nemeckého jazyka zo Sv. Jura. V sobotu večer pri spoločnej večeri bolo zvítanie rodákov z Nemecka, Rakúska a  niekoľkých z domácej cirkvi. V nedeľu ráno v kaplnke  na cintoríne bola pobožnosť   s piétnou spomienkou na predkov spočívajúcich v hroboch.Slovo Božie zvestoval em. farár z Nemecka A. Metzl.Po pobožnosti položili veniec k pomníku padlých vo svetovej vojne. O pol desiatej sa v ev. kostole konali spoločné slov. nemecké sl. Božie. Domáci kaplán M. Koreň privítal hostí: veľvyslanca Rakúska Dr. Markusa Wuketicha, primátora mesta Ing. A.Achbergera s manželkou a em. farárov z Nemecka G.Zachhubera,rodáka z Jura, ktorý zvestoval Božie slovo na text: "…víťazstvo,ktoré premohlo svet, je naša viera." 1. Jn 5,4 a em. farára A. Metzla. Dievčatká hosťom odovzdali kytice kvetov. Spoločenstvo ev. kresťanov z Nemecka, Rakúska a Slovenska bolo utužené pri oltári Večerou Pánovou. Liturgoval a prekladal Ľ. Batka, bývalý zb. farár. Po službách Božích sa konalo občerstvenie pre všetkých prítomných a pozdejšie bol spoločný obed.Na SB bolo prítomných spolu s deťmi 110 osôb. Ofera zo SB  v sume 362 Eur je venovaná na opravu kúrenia a maľovania kostola.  

Komentovať