12. stretnutie duchovných ugrofínskych jazykov v Tartu, Estónsko

Pod mottom: "Ježiš Kristus včera, dnes i naveky ten istý " sa konalo v meste Tartu, Estónsko 12. stretnutie evanjelických duchovných ugrofínskych jazykov. Stretnutie bolo v dňoch 26. až 30. septembra 2012 a nieslo sa v znamení 75- ročného jubilea takýchto kontaktov. Na programe bolo ohliadnutie na prácu v cirkevných zboroch v minulosti a v ďalšom dni pohľad na prácu v cirkvách v budúcnosti. Tam je smerodajná misijná práca, preto sa prítomní venovali stratégii pod daným heslom. V závere týždňa sa rozišli do cirkevných zborov estónskej cirkvi, kde v nedeľu boli aj kazateľmi Božieho slova. Na stretnutí boli prítomní duchovní z Fínska, Estónska, Maďarska, z rumunského Sedmohradska a z ruskej Ingrijskej cirkvi.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať