Inštalácia vedenia EECMY

V nedeľu 24. marca t.r. sa v cirkevnom zbore v Ambo Mekane Jesus konala slávnosť inštalácie vedenia cirkvi a členov cirkevných grémií. 19. valné zhromaždenie EECMY – Etiópskej evanjelickej cirkvi Mekane Jesus -,ktoré sa konalo od 28. januára do 2. februára t.r., zvolilo opätovne za prezidenta cirkvi Rev. Dr. Wakseyouma Idossu a pánov Dr. Tekeste Teklu a Gesahegnu Gallu za viceprezidenta a pokladníka. Popri nich boli inštalovaní aj členovia oddelenia pre prácu s deťmi a mládežou, právneho oddelenia , žien, rozvoja a sociálnej služby.Súčasne bol uvedečný do úradu aj opätovne zvolený prezident seminára Mekane Jesus Dr. Belay Olam Guta. Všetci činovníci majú štvorročné funkčné obdobie.
(www.eecmy.org)

Komentovať