SLZ vypisuje súbeh o miesto kazateľa na VZ v máji 2017 vo Windhoeku, Namíbia

Svetový luteránsky zväz (SLZ) vypisuje súbeh o miesto mladého kazateľa/ky  na 12. Valnom zhromaždení tejto organizácie 16. mája 2017 pri záverečných službách Božích v Windhoek, Namíbia. Podmienky: ordinovaný/á farár/ka luteránskej cirkvi, ktorá je členkou SLZ , farár/ka má byť narodený/á po máji 1984. Kázeň na text Gal 5,1, 22-26 v rozsahu 700 až 1000 slov spolu s vyplneným prihlasovacím dotazníkom treba poslať v angličtine alebo nemčine alebo španielčine alebo francúzštine do 31. okt. 2016 na adresu: Twelfth Assembly Office Clarissa Balan and Yann Bovey Route de Ferney 150 P.O. Box 2100 CH-1211 Geneva 2 Switzerland Email: sermon2017@lutheranworld.org Tlačivo dotazníka a ostatné informácie možno nájsť v...

Dvojité jubileum evanjelikov v Eritrei

Generálny tajomník Evanjelicko-luteránskej cirkvi Eritrei Temesghen Berhane a viceprezident tejto cirkvi Rev. Habtom Tewolde navštívili Svetový luteránsky zväz v Ženeve. Pri tejto príležitosti oznámili, že ich cirkev bude oslavovať nielen 500. výročie reformácie , ale táto oslava bude spojená s jubileom 150. výročia vzniku ich cirkvi. “Je čas sa zastaviť a obzrieť sa a vidieť, ako ďaleko sme sa dostali, čo sme dosiahli v misijnej práci a na čo sa tešiť a ako  robiť efektívnejšiu prácu misie,” povedal Berhane. Cirkev má  iba 20 tisíc členov, ale v krajine požíva úctu. Rovnako ako prináša evanjelium , cirkev zaviedla modernú medicínu a vzdelanie, má...

Zomrel biskup Manaz Buthelezi

Svetový luteránsky zväz (SLZ) so zármutkom oznamuje, že 20. apríla t.r. v Južnej Afrike zomrel vo veku 81 rokov emeritný biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Južnej Afrike Manas Buthelezi, bývalý dlhoročný viceprezident SLZ. Buthelezi bol význačný teológ 20. storočia, zapálený bojovník za právo, spravodlivosť a mier. Neúnavne sa zastával práva ubiedených a utláčaných. Generálny tajomník SLZ  farár Martin Junge vyjadril listom úprimnú sústrasť nad úmrtím pozostalej rodine i celej evanjelickej verejnosti v Južnej Afrike. Buthelezi vyštudoval teológiu v Južnej Afrike a Yale – USA. Nejaký čas pôsobil aj na Univerzite v Heidelbergu , Nemecko. Bol čelným predstaviteľom tzv. čiernej teológie. (www.lutheran-world.org)

Vysoký počet evanjelikálnych misionárov z Nemecka

Pracovné spoločenstvo evanjelikálnych misií v Nemecku (AEM) zaznamenalo nebývalý počet misionárov v roku 2015. 108 organizácií zamestnávalo v minulom roku 4.862 osôb , to je o 400 viacej ako rok predtým. Vyplýva to z výročnej správy 1. marca 2016 zo zhromaždenia tejto strešnej organizácie v Schwäbisch Gmuende. V Európe pracuje 2.216 pracovníkov, v Ázii 938, v Afrike 845 a v Južnej Amerike 564 osôb. Podľa krajín je to Nemecko, Brazília, Keňa, Peru, Tanzánia a Rusko. (www.idea.de)

Gossnerova misia v Nemecku – úspech v zbierke financií

Riaditeľ Gossnerovej misie v Nemecku Christian Reiser oznámil, že finančná zbierka za rok 2015  zaznamenala rekord. Spolu sa vybralo do 583 tisíc eur, z  čoho 378 tisíc, t. j. 65% bolo určených pre prácu v Nepale. Vlani v apríli bolo v Nepale veľké zemetrasenie a ťažiskom práce Gossnerovej misie je práve tento horský štát v Ázii. Gossnerovú misiu založil  Johannes Gossner pred 170 rokmi. Založil prvú ev. nemocnicu v Berlíne a vysielal do sveta misionárov. Dnes táto misia pracuje okrem Nepalu aj v Indii, Zambii, Nemecku a v ostatnom čase aj v Ugande. Sídlo má v Berlíne. (www.gossner-mission.de)

Inštalácia nového predsedajúceho biskupa ELCT

Nový predsedajúci biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Tanzánii (ELCT) vyzval cirkev, aby slúžila spoločenstvu v spolupráci s vládou a odolávala pôsobeniu ako súkromná spoločnosť. Biskup Dr Fredrick Onael Shoo urobil túto výzvu na svojej inštalácii, za prítomnosti premiéra Tanzánie a ďalších vládnych činiteľov. “Cirkev patrí Kristovi , ktorému všetci slúžime a veríme v Neho. Mandát cirkvi je slúžiť ľuďom holistickým spôsobom, duchovne, fyzicky i psychicky”, povedal. Povzbudil vládu bojovať v spoločnosti proti korupcii. Premiér Tanzánie Kassim Majaliwa ocenil prácu cirkví, najmä ELCT za prínos pre krajinu v sociálnej oblasti, najmä v školstve a zdravotníctve. Na inštalácii sa zúčastnili hostia z ekumény...

Počet evanjelikov v Tanzánii vyšší o 5,4%

Generálny tajomník Evanjelicko-luteránskej cirkvi Tanzánie (ELCT) Brighton Killewa oznámil štatistické údaje o počte členov tejto cirkvi k januáru 2012. Cirkev mala k tomuto dátumu 6 miliónov 139 tisíc 879 členov, čo je nárast oproti roku 2011 o 5,4 % , čiže o 314 567 duší. V roku 2007 mala cirkev 4,632.480 členov. (www.elct.org.tz)

Inštalácia vedenia EECMY

V nedeľu 24. marca t.r. sa v cirkevnom zbore v Ambo Mekane Jesus konala slávnosť inštalácie vedenia cirkvi a členov cirkevných grémií. 19. valné zhromaždenie EECMY – Etiópskej evanjelickej cirkvi Mekane Jesus -,ktoré sa konalo od 28. januára do 2. februára t.r., zvolilo opätovne za prezidenta cirkvi Rev. Dr. Wakseyouma Idossu a pánov Dr. Tekeste Teklu a Gesahegnu Gallu za viceprezidenta a pokladníka. Popri nich boli inštalovaní aj členovia oddelenia pre prácu s deťmi a mládežou, právneho oddelenia , žien, rozvoja a sociálnej služby.Súčasne bol uvedečný do úradu aj opätovne zvolený prezident seminára Mekane Jesus Dr. Belay Olam Guta. Všetci...