Počet evanjelikov v Tanzánii vyšší o 5,4%

Generálny tajomník Evanjelicko-luteránskej cirkvi Tanzánie (ELCT) Brighton Killewa oznámil štatistické údaje o počte členov tejto cirkvi k januáru 2012. Cirkev mala k tomuto dátumu 6 miliónov 139 tisíc 879 členov, čo je nárast oproti roku 2011 o 5,4 % , čiže o 314 567 duší. V roku 2007 mala cirkev 4,632.480 členov.
(www.elct.org.tz)

Komentovať