Koľko ateistov žije v Nemecku?

Ateisti sú v Nemecku malá menšina. Ani nie každý piaty občan popiera Boha (17%). Je to výsledok z výskumu vzorky viacej ako 2 tisíc občanov Inštitútu pre nové sociálne otázky (INSA) v Erfurte. Podľa štúdie aj v skupine tých, čo nepatria k žiadnej cirkvi či nábož. spoločnosti , iba každý tretí je ateista. Z opýtaných protestantov 8% popiera Boha, u katolíkov je to 6%. Neprekvapuje ani politické pozadie: 32% ateistov je medzi ľavičiarmi a 31% v strane pirátov. Najmenej ateistov je v CDU/CSU (9%), v FDP je 15%. U zelených je to 16%, v sociálnej demokracii 17%. Podľa vzdelania: bez odbornej kvalifikácie – 25% ateistov, pri absolventoch s vysokou školou 17%. Z 82 miliónov obyvateľov Nemecka je bez vyznania 33%, rímskych katolíkov – 30%, 29% evanjelici.5 % tvoria moslimovia, 1,5% pravoslávni kresťania, 0,4% prívrženci slobodných cirkví, 0,3% budhisti, 0,24% židia, 0,12% hinduisti.
(www.idea.de)

Komentovať