6. MAREC

6. MAREC

Ale naša otčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista;

Filipským 3, 20

Na zemi nie sme občanmi, ktorí tu majú trvalé bývanie a nebies ríšu. Naše občianstvo je s Kristom v nebesiach, v onom živote, ktorý očakávame, a dúfame, že budeme vyslobodení ako tí (Židia) z Babylona. Tam sa vrátime, aby sme naveky mohli zostať bratmi a pánmi.

Keďže my v tejto biede a v našom Babylone musíme zostávať tak dlho, ako Pán Boh chce, musíme aj konať, ako Ním bolo nariadené, aby sme spolu s ostatnými ťuďmi žili, jedávali a pili, dom vlastnili, pole obrábali, vládli v pokoji a spolu s nimi nažívali, aj sa za nich modlievali, kým nepríde chvíľka, keď odtiaľto odídeme. ( Jeremiáš 29, 4 – 7)

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Viem ja, že v nebi je mieto krásne,
kde sa skvie Kristus, nad slnko jasné.
Láska a nádej, pravda a viera
do toho neba dvere otvára. Amen

(ESP 697, 1, T 997, Slovenská z konca 17.st.)

Komentovať