Delegácia ukrajinských cirkví v Bruseli

Delegácia Celoukrajinskej rady cirkví sa 6. marca 2013 stretla v Bruseli na rozhovore s európskym komisárom pre rozširovanie a dobré susedské vzťahy Štefanom Fuele. Cieľom stretnutia boli otázky prístupu Ukrajiny do EÚ, podmienky tohto prístupu . Počas rozhovoru sa živo diskutovalo aj o ťažkostiach. Cirkevní predstavitelia kládli dôraz na zachovanie morálnych hodnôt. Účastníci stretnutia načrtli kroky ďalšej spolupráce. Na záver dňa sa konalo prijatie delegácie členmi EK , na ňom boli prítomní aj zástupcovia KEC, nunciatúry, predstaviteľa UA pri EÚ ,židovských organizácií, spoločenských organizácií a ukrajinskej diaspory.
(www.delku.com.ua)

Komentovať