7. MAREC

…k Prostredníkovi novej zmluvy, Ježišovi, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.

Židom 12, 24

To volá krv Ježiša Krista, nášho jediného Prostredníka a príhovorcu, bez prestania za a pre nás.

Boh Otec, vypočúva volanie a príhovory svojho milého Syna, a nemôže na nás vidieť nijaký hriech, aj keď v hriechoch väzíme, áno, číry hriech sme vnútorne i zovnútorne, na tele i duši od hlavy až po päty, ale vidí jedine tú drahocennú, vzácnu krv svojho milého Syna, nášho Pána, ktorou sme skropení.

Jeho krv je zlatý plášť, ktorým sme zaodiati, v ňom chodíme prd Bohom, aby On na nás inak nehľadel ani nchcel pozerať, než akoby sme boli Jeho milým Synom, plným spravodlivosti, svätosti, nevinnosti.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Ó krv drahá, sláva naša,
ktorú vylial Pán Ježiš,
keď za viny hriešnikov
pribili ho na kríž.

Skrop ma svojou krvou svätou,
a v ranách daj spočinúť,
keď ma hryzie svedomie,
nedaj mi zahynúť.

(ESP 1O4, 1-2, T 176, Iustus Sieber a M.Šimon Dach)

Komentovať