Konferencia vo Viedni na tému “Európa bez náboženstva je nežiadúca”

Ulohou náboženstva v a pre Európu sa zaoberali vysoko profilovaní vedci na konferencii vo Viedni. Epochálne skúsenosti rozmanitosti v postmodernom ,globalizovanom svete, ale súčasne aj v roztrieštenosti a krehkosti, musí sa vnímať ako pozitívne aktívna a nemala by byť dôvodom na “nesmelú defenzívu”.ˇUlohou náboženstva je to, aby prispievala ku kľúčovému prínosu v spoločnosti. Na tomto sa zjednotili experti konferencie vo viedenskom Juridicum v dňoch 20. – 23. februára 2013.
Európa bez náboženstva nie je mysliteľná, ani žiadúca. Opak je pravdou: náboženstvo patrí do Európy.
(www.evang.at)

Komentovať