2. MAREC

2. MAREC

(Kristus)…a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov.

Židom 1, 3

Tu je veľmi správne vystihnuté Evanjelium.
Všetko, čo sa o Kristovi povedalo, nám nepomáha, kým nepočujeme, že nám všetkým je to na dobro a úžitok.
Lebo načo by sa malo kázať, ak by to malo zostať len pre kazateľa? Teraz však platí celkom a úplne pre nás a našu spásu.
Preto nám to dáva s radosťou počúvať; sú to milé slová nad akúkoľvek mieru. Ten Kristus, ktorý je taký veľký , On dedič všetkých vecí, záblesk Božej cti, obraz Božej podstaty, Ten, ktorý všetky veci nesie, nie cudzou silou nad pomocou, ale svojím vlastným konaním a mocou, Ten nám poslúžil, vylial na nás svoju Lásku a očistil od našich hriechov.
On hovorí: naše, naše viny, nie viny niekoho, nie viny neveriacich.
Lebo kto tomu neverí, tomu je očistenie márne a cudzie.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Môj ježiš, môj najmilší,
ja som zhrešil a Ty trpíš,
ja som dlžník a Ty platíš;
Môj Ježiši, môj najmilší,
previnil som sa, Ty znášaš! –
za mou vinu krvácaš.
Čím sa ti za to odplatím,
akože sa Ti odvďačím?
Dávam Ti srdce skrúšené
tvojou krvou vykúpené. Amen (ESP 98, 3)

Komentovať