Pomôžme dokončiť nový ev. kostol v Žiari nad Hronom

V predposlednom čísle Evanjelického posla spod Tatier mohli sme si prečítať informáciu br. farára z cz Kremnica Jána Sotáka o stave výstavby nového ev. kostola v okresnom meste Žiar nad Hronom. Sám som bol prekvapený , že kostol ešte nebol posvätený a daný do užívania. Na interenete som našiel správu, že základný kameň bol posvätený 31. okt. 2006. Teda odvtedy uplynulo už vyše 6 rokov. Kostol je zastrešený, osadené sú okná i dvere a podľa informácie mali v ňom i SB. Br. farár poďakoval doterajším darcom, a hoci taktne nevyzýval priamo k obetavosti , dalo sa spomedzi riadkov vyčítať, že by potrebovali na dokončenie aj pomoc od nás ostatných súvercov. Žiar nad Hronom mal prívlastok socialistické mesto. Vieme dobre, že vtedajší Stredoslovenský kraj bol baštou komunizmu a ateizmu. Nie nadarmo ho menovali druhým Albánskom. Neblahý vplyv vtedajších čias pretrváva u mnohých obyvateľov doteraz.
Teraz nastala pôstna doba. Je to čas nielen na pôst a modlitby, meditácie, stíšenia, ale aj na konanie skutkov dobra. Veď ak prejavíme lásku a pomoc iným, to je pravý pôst podľa Pána. Pomôžme teda sestrám a bratom v Žiari pri dokončení kostola. Tu je ich účet vo VÚB : 2564641953/ 0200.
P.s. Žiar je fíliou cz Kremnica. Podľa ostatného sčítania ľudu je v Kremnici 256 evanjelikov, v Žiari 478 a v celom jeho okrese 1144.

Komentovať