Biskup SELK zvolal konvent farárov

Biskup Nezávislej ev. lut. cirkvi Nemecka (SELK) Hans Joerg – Voigt zvolal zasadnutie 12. všeobecného konventu farárov . Konvent bude v Berlíne v dňoch 17. -21. júna 2013. Na programe sú témy medzicirkevných vzťahov, príprava nového spevníka, agendárne otázky , téma ordinácie žien a odmeňovania farárov.
(www.selk.de)

Komentovať