Pravda neodtajiteľná o nás…

“Ak má prísť premena a náprava nášho biedneho stavu, musíme všetci bez výnimky opustiť túto nečinnosť, povrhnúť týmto lenivým pokojom, týmto hriešnym pohodlím. Každý v svojom kruhu a na postati, ktorú mu vymeral Pán, dľa darov a schopností, ktorými vládne, pracuj, bojuj, premáhaj zlé, čiň prietrž nepravosti!
Pravda, i tu žeň mnohá, ale delníkov, verných, vytrvalých delníkov málo! na prstoch počítali by sme tých, ktorí či ako kňazia, či ako svetskí v cirkvi konajú povinnosť dľa toho, ako by mali, i ako by mohli.

Môžeš prejsť celé obce, cirkev a mestá, môžeš vypočítať radom celé kraje, – a málo kde nájdeš stopy požehnanejšej činnosti. Zväčša samá netečnosť, darebáctvo, žitie zo dňa na deň, obmedzené na šablonovité vybavenie funkcií, s chebovitou postaťou nerozlučne spojených. Ani práce, ani obeti, ani príkladu v snažení za niečím vyšším a za dôsledným, neústupným hájením toho, čo nám dľa Božieho i ľudského zákona patrí. (Jur Janoška, 1899)

Pravda, i tu žeň mnohá, ale delníkov, verných, vytrvalých delníkov málo! na prstoch počítali by sme tých, ktorí či ako kňazia, či ako svetskí v cirkvi konajú povinnosť dľa toho, ako by mali, i ako by mohli.

Môžeš prejsť celé obce, cirkev a mestá, môžeš vypočítať radom celé kraje, – a málo kde nájdeš stopy požehnanejšej činnosti. Zväčša samá netečnosť, darebáctvo, žitie zo dňa na deň, obmedzené na šablonovité vybavenie funkcií, s chebovitou postaťou nerozlučne spojených. Ani práce, ani obeti, ani príkladu v snažení za niečím vyšším a za dôsledným, neústupným hájením toho, čo nám dľa Božieho i ľudského zákona patrí. Miesto toho hučia frázy, kvitne pokútne kritisovanie, vyvolávanie spoza uhla a spoza chrbta i intrigovanie proti mužom, ktorí sa už dosvedčili ako čestní pracovníci a neohrožení bojovníci na poli cirkevnom a národnom.

Čo odveký a zásadný nepriateľ neopovážil by sa vykonať, to prevádza našeť proti svojim vlastným…

Akokoľvek je to žiaľno povedať o nás samých, akokoľvek nás to zahanbuje, – je to pravda neodtajiteľná, že príčinu biedneho nášho stavu máme hľadav i v nás samých: v nás samých zhuba naša!”

(Jur Janoška: Náš biedny stav, jeho príčiny a naša úloha, Cirkevné listy, číslo 7, júl 1899, str. 193-196)

Úryvok vyšiel v: Cirkevných listoch 1-2/2013.

Komentovať