Superitendent Paul Weiland vyznamenaný

Superitendent Ev. cirkvi v Dolnom Rakúsku Paul Weiland dostal 6. nov. t.r. z rúk krajinského hajtmana E.Proella štátne vyznamenanie – Veľký zlatý rad za zásluhy o Rakúsku republiku. V laudácio hajtman vyzdvihol úlohu ev. cirkvi v spoločnosti a dobré ekumenické vzťahy v spolkovej krajine. Vyznamenaný v ďakovnej reči podčiarkol význam náboženstva a viery v spoločnosti. “Ony nemôžu byť súkromnou vecou ľudí .Ak sa vytesňujú zo spoločnosti, tá je potom ochudobňovaná”,povedal Weiland. Weiland zastáva úrad superitendenta Ev. cirkvi v Dolnom Rakúsku od 1.septembra 1998.
(www.evang.at)

Komentovať