8. NOVEMBER

8. NOVEMBER

( Kristus) na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti Jeho krvavé rany vás uzdravili.

1. Petrov 2, 24

Všetci proroci v duchu dávno vedeli, že Kristus sa stane najväčším hriešnikom, aký na zem nikdy predtým neprišiel; tým, že sa stal obeťou za hriechy celého sveta, už nie je teraz osobou, ktorá by bola bez hriechu.
Nie je Božím Synom v sláve Otca, ale na krátky čas opustený a hriešnik, ktorý nesie a na svojom krku znáša hriechy všetkých ľudí, ako svätého Pavla predtým bohorúhača, prenasledovateľa, známeho zločinca, svätého Petra, ktorý Krista zapieral, práve tak Dávida, ktorý sa dopustil cudzoložstva a vraždy, aby meno Pánovo bolo dôvodom rúhania sa pre pohanov.
Súhrnom: Je osobou, ktorá na svojom tele nesie a na seba zobrala hriechy všetkých ľudí na celom svete, ktoré sa stali, sú a ešte budú.
Nie, On sám sa nedopustil hriechu, ale hriechy nás, ktorí sme sa hriechov dopustili, vzal na seba, aby za ne svojou krvou učinil zadosť.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať