LCMS v USA pomáha obetiam hurikánu

Synoda Luteránskej cirkvi Misurskej synody v USA rozhodla o ďalšom finančnom príspevku pre obete hurikánu vo východných pobrežných štátoch USA. Ako je už známe, v 9 štátoch pri super búrke zahynulo 113 osôb a boli zničené, či poškodené budovy a byty obyvateľov. Pre zmiernenie škôd LC MS poskytne teraz ďalších 65 tisíc USD. 25 tisíc pôjde do dištriktu Atlantic a 40 tisíc do dištriktu New Jersey.Takto LCMS doteraz spolu dáva na pomoc 100.500 USD. Predtým dala 15 tisíc dolárov pre dištrikt Atlantic , Evan. lut. cirkev na Haiti dostala 10 tisíc a kubánska Misijná spoločnosť 10.500 dolárov. Financie idú na opravy striech, pre systém filtrovania vody, potravu, osobné potreby, šatstvo, ubytovanie.
(www.lcms.org)

Komentovať