Za spoločnú budúcnosť v jednotnej Európe

Evanjelická cirkev Nemecka (EKD) pri príležitosti vrcholového zasadnutia členov EÚ v Strassburgu, ktoré sa začalo vo štvrtok 18. okt. 2012, vydala vyhlásenie s názvom "Za spoločnú budúcnosť v jednotnej Európe." V dokumente vyjadruje podporu a úsilie po ďalšom zjednocovaní Európy a v snahe vytvárať podmienky pre odstranenie sociálnej nerovnosti, biedy a prekonaniu súčasnej finančnej a ekonomickej krízy. Vyslovuje varovanie pred rozpadom únie, čo by prinieslo nielen ekonomické škody, ale aj rast nezamestnanosti a napätia. Výzva EKD bola vypracovaná na základe viacerých ekumenických podujatí a pre cirkvi a iné organizácie v Európe pripravuje EKD rozpracovanie tejto témy na osobitnej konferencii v r. 2013.

(www.ekd.de)

Komentovať