ThDr.Ján Michalko- storočnica narodenia

                                              ThDr. Ján Michalko – storočnica narodenia

 

   16.10.1912  sa narodil vo Važci Ján Michalko, niekdajší gen.biskup ECAV. Doktorát teológie získal v r.1946. Pôsobil ako farár v Spišskej Novej Vsi, v Grinave – Mysleniciach, v Limbachu, v Rači a 12 rokov v Bratislave. Od r. 1950 bol docent na EBF, neskôr profesor systematickej teológie a dekan EBF. Redigoval Cirkevné Listy a Službu slova, do ktorých pravidelne prispieval. Bol spoluzakladateľ KMK a spolutvorca tzv. Teológie tvárou k životu. Pre túto a inú činnosť bol po r.1989  kritizovaný a vyzvaný, aby odstúpil z fukciií v ECAV. Bol autorom kompendia Dogmatika a mnohcýh článkov. V Tranosciu vyšli s jeho prispením Malá Dogmatika, Výber z Lutherových spisov a iné. V ECAV zostáva osobnosťou, ktorá vyvolala a vyvoláva kontroverzné hodnotenia. 

        Redaktor Slovenského rozhlasu Pave Gábriš našiel spôsob pripomenúť si storočnicu narodenia ThDr.J.Michalku v relácii Cesty, keď hneď v úvode pripomenul, že “hodnotiť osobnosti je zložité”. Priblížil najmä jeho rodiný život a službu zborového farára v zboroch, v ktorých pôsobil. V pominulú nedeľu / 14.10/ sa v bratislavskom Veľkom chráme konali oslavy, kde oslavnými rečami prispeli Jeho niekdajší blízki spolupracovníci: J.Midriak, emer.biskup VD a emer.biskup Brndiar z USA. 

      ThDr.Ján Michalko zomrel 10.12.1990 a je pochovaný v Slávičom údolí v Bratislave. / ĽB st./

                   

Komentovať