18. OKTÓBER

                                                          18. OKTÓBER

 

Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov.

 

                                                                                                                                                                  Žalm 1, 1 a

 

     Vyznieva to tak, akoby bolo málo tých, ktorí tu na zemi nechodia podľa rady bezbožníkov. Nikto veru nechce byť hriešnikom, ani konať bezprávie. Odkiaľ sa teda berú bezbožní, a tak mnohí? Pôvod je v tom, vraví,  že nazývajú radou, rozumnosťou, múdrosťou, správnym a dobrým všetko to, čo oni konajú; nikto iný to nesmie ináč označovať ani trestať. Tak sa potom deje podľa úslovia:

                   Každý svoju vlastnú vôľu plní,

                    preto je svet bláznov plný. 

   

     Nuž teda, zem je plná svätcov; iba nebu zostávajú hriešnici. Výsledok: Jedine Syn Boží a tí, čo mu náležia, zostávajú hriešnici; diabol a jeho svet je svätý a uberá sa v čírej dobrej rade, svätosti a múdrosti. Tak to chodieva, musí to tak chodiť. Napokon sa ukáže zlo, na čo poukazuje aj záver tohto Žalmu:

        Vie, Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.

 

                                                    Martin Luther: Smerovnk kresťanskej cesty

Komentovať