Kamery čakajú na druhý príchod Krista

Dve americké televízne spoločnosti sa usadili v Jeruzaleme, zakúpili pozemky a vybudovali stavby s kamerami na panorámu Olivovej hory, kam podľa Písma má prísť opäť Ježiš Kristus. Spoločnosti sú evanjelikálne a považujú vytvorenie štátu Izrael v r. 1948 ako aj návrat židov do Svätej zeme za znamenia blízkeho príchodu Spasiteľa. Súčasne podporujú šírenie evanjelia medzi židmi .

(www.idea.de)

2 Komentáre k “Kamery čakajú na druhý príchod Krista

 1. Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených. Ajhľa, predpovedal som vám to. Preto, ak by vám povedali: Ajhľa, je na púšti, nevychádzajte! Ajhľa, je v komorách – neverte. Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod Syna človeka. (Mt 24,24-27)

  1. tabak

    opäť dokázai, že nepoznajú evanjelium a neberú ho vážne.

           Ježiš povedal: Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali…/ Luk 17, 20/  

             Naviac, museli by za kamerou sedieť nepretržite – lebo je napísané: Kto v ten deň bude na streche a jeho riad v dome, nech nezostupuje, aby si ho vzal". (31 verš).

            

Komentovať