Rozhovory o rodine, manželstve a sexualite

Od 15. do 20. júna 2012 sa v hlavnom meste Kolumbie Bogota zišli členovia a poradcovia Rady Svetového luteránskeho zväzu (SLZ), aby rokovali na tému rodina, manželstvo a sexualita. Rozhovorov sa zúčastnili iba členovia a poradcovia. Pracovali v malých skupinách, ktoré viedli viceprezidenti,či viceprezidentky SLZ. Po rozhovoroch výsledky zhrnuli a predstavili ich prezidentovi SLZ, biskupovi Munibovi A. Younanovi. Tento po predstavení povedal o.i." Rozhovory ukázali komplexnosť témy, rozličné stanoviská a kontexty, ktoré sa nanovo zviditelnili."

(www.lutheranworld.org)

Komentovať