19. JÚN

                                                          19. JÚN

 

Prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal.

 

                                                                                                                                                    Marek 10, 13 a

 

     Pri Krste je prítomný Boží Majestát a v tom prejavuje svoje najvyššie dielo, že sa nám sám podáva, znovuzrodzuje a činí blahoslavených.

      

     To nie je nijaký žart, vzoprieť sa proti diablovi, a krehučkému dieťaťu z celého srdca a pevnou vierou pomáhať, za to sa najzbožnejšie modlievať, aby mu Boh pomáhal nielen dostať sa z moci diabla, ale ho aj posilňoval, aby proti nemu rytiersky bojovalo v živote i pri smrti.

 

      Ustarostený som nad tým, že ľudia sú po Krste preto na tom tak zle, lebo sa s nimi chladno a lenivo zaobchádzalo a celkom bez vážnosti sa za nich modlili pri Krste.

 

      Preto je spravodlivé a správne, že ľudia si nedajú krstiť netriezvym a drsným faráriskom (t.j.farárom) a nepozývajú za krstných (t.j.krstných rodičov) nezdvorilých ľudí, ale volia jemných , mravných, zbožných, výžnych kňazov a krstných rodičov, u ktorých je predpoklad, že si v tejto veci počínajú vážne a konajú v pravej viere.

 

                                                           Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať