Sliezska diakonia na návšteve v Nemecku

Delegácia piatich pracovníkov/čiek zo sociálnych stredísk Sliezskej diakonie Sliezskej ev. cirkvi a.v. v ČR bola v minulých dňoch na návšteve v najväčšom diakonickom zariadení SELK -Naemi Wilke Stfte v Guben. 14. júna českých hostí prijalo na osobitnom stretnutí predsedníctvo a kuratórium tohto zariadenia. Sliezska diakonia je v ČR tretím najväčším neštátnym sociálnym zariadením. Založená bola roku 1990. 

(www.selk.de)

Komentovať