Zasadá synoda Evanjelickej cirkvi Rakúska

13. júna t.r. sa otváracími službami Božími v kostole Gustava Adolfa vo Viedni začalo jarné zasadnutie synody Evanjelickej cirkvi v Rakúsku. Synoda bude v znamení volieb. Delegáti synody za prezidenta synody opätovne zvolili 62-ročného právnika zo St. Poltenu Petra Kromera. Získal 44 zo 61 odovzdaných hlasov. Jeho protikandidátka Gerhilda Hergesell 17 hlasov. V piatok 15. júna synodáli zvolili troch neordinovaných vrchných cirkevných radcov: Udo Bachmaira, Hans-Joachima Bodenhofera a Heinza Ticheho.

(www.evang.at)

Komentovať