18. JÚN

                                                         18. JÚN

 

Lebo my, ktorí sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťažkým bremenom.

 

                                                                                                                                               2.  Korintským 5, 4

 

 

     Tvrdíš, že necítiš nijaký hriech, smrť, svet a diabla a nijaký boj a spor s nimi;  preto ťa nennúti nijaká núdza k sviatosti ( t.j. k  Večeri Pánovej). Odpoveď: Nie som presvedčený, že je to skutočne tak, žeby si ty medzi všetkými svätými a ľuďmi na zemi bol bez takého pocitu. A keby to tak vážne bolo, chcel by som zabezpečiť, aby vo všetkých uličkách kdekoľvek by si šiel, museli všetky zvony vyzváňať a hlasy pred tebou zaznievať: Tu kráča nový svätý nad všetkých svätých, ktorý nijaké hriechy necíti a nemá.

Ale chcem ti celkom vážne povedať: Ak ty už necítiš nijaké hriechy, tak si v hriechoch určite celkom mŕtvy, a už to je ďalekosiahly a veľký nezdar, že nijakú núdzu nepociťuješ a túžbu po Večeri Pánovej nemáš, Božie slovo zanedbávaš, na Kristovo utrpenie zabúdaš, vôbec trčíš plne v nevďaku a duchovnej ohavnosti.

 

                                                      Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať