Správna rada SLZ v Budapešti

16. až 18. novembra t.r. sa v Budapešti konalo zasadnutie správnej rady SLZ. Prítomní boli prezident SLZ , biskup Evanjelickej cirkvi Jordánska a Svätej zeme Munib A.Younan a farár z Čile Martin Junge.Na tlačovej besede oboznámili prítomných zástupcov tlače s navrhnutými témami:

– význam budapeštianskej porady a jej vzťah ku VZ SLZ v Budapešti roku 1984;

– prípravy SLZ na jubilejné oslavy 500. výročia Reformácie;

– uznesenie 11. VZ SLZ o Rómoch a domorodých národoch;

– náboženská sloboda;

– hospodárska spravodlivosť a jej vplyv na súčasnú hospodársku krízu;

– zachovanie stvoreného sveta, ekologické iniciatívy;

– mierová cesta v židovsko-palestínskom konflikte.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať