Nová fara v Dolných Salibách

5. novembra 2011 sa v cirkevnom zbore Dolné Saliby, BA seniorát ECAV, konali slávnostné služby Božie , v rámci ktorých  bola posvätená budova novej fary. Slovo Božie  zvestoval biskup ZD ECAV M.Krivda a v maďarčine biskup Severného dištriktu EC MR Fabíny Tamás. Faru začali stavať r. 2010 .Finančné prostriedky poskytlli domáci viery, obecné zastupiteľstvo, Evanjelická krajinská cirkev vo Wuerttembersku, Evanjelická cirkev v MR a ministerstvá vlády MR.Na dokončenie si zbor vzal pôžičku. Všetkým darcom ako aj staviteľom za príkladnú obetavosť sa poďakoval senior BAS B.Mišina.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať