Deň dobrovoľníkov Evanjelickej mládeže v Sasku

V sobotu 15. októbra t.r. sa v Drážďanoch bude konať Deň dobrovoľníkov Evanjelickej mládeže v Sasku. Do 500 aktívnych mladých ľudí činných v cirkvi bude sa tu vzdelávať, stretávať a oslavovať. Vedenie Evanjelickej cirkvi v Sasku chce takto poďakovať mladým dobrovoľníkom za ich angažovanosť s mládežou v cirkevných zboroch, v mládežníckych skupinách, spevokoloch, grémiách, v projektoch, na miestach vedúcich a spolupracovníkov a pod. Heslom tohto dňa je :"Pevne sa držať!" V programe sú bohoslužby, 20 workshopov k téme, divadelná hra a večerná zábava – ples.

(www.evlks.de)

Komentovať