Stretnutie arcibiskupov a vedúcich biskupov Spoločenstva Porvoo vo Walese

3. a 4. októbra t.r. sa v Llandaff (Wales) stretli arcibiskupi a vedúci biskupi Spoločenstva Porvoo (SP). Cieľom stretnutia bolo preskúmať spoločnú prácu vykonanú od posledného stretnutia ,diskutovať o oblastiach spoločného záujmu a zdieľanie informácií o dôležitých otázkach vo svojich cirkvách. Vedúci cirkví diskutovali aj o hospodárskej kríze, migrácii a nezamestnanosti. V marci 2012 sa má konať osobitná konzultácia Spoločenstva Porvoo o diaspore a migrácii v cirkvách. Najbližšia konzultácia SP bude vo Fínsku  v novembri 2011 a jej predmetom bude manželstvo.

PS je združením niektorých anglikánskych a luteránskych cirkví Európy za účelom tesnejšej spolupráce, ako aj interkomúnie ,či vzájomného vysluhovania sviatostí a kázania Slova.Bližšie informácie na anglickej stránke www.porvoochurches.org .

(www.lutheranchurch.co.uk)

Komentovať