V Greifswalde je v zimnom semestri zapísaných 680 študentov ev. teológie

Dekan Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity Ernsta Moritza Arndta v Greifswalde prof. Dr. Heinrich Assel oznámil pri otvorení nového akademického roku, že fakulta je plne obsadená. V zimnom semestri sa zapísalo 680 študujúcich, z toho je 143 nových študentov. Z nich 83 vyhlásili, že ich cieľom je získať diplom, resp. ukončiť fakultu cirkevnými skúškami.

(www.kirche-mv.de)

Komentovať