Vláda Etiópie vrátila EECMY budovu

Vláda Etiópie vrátila Etiópskej evanjelickej cirkvi Mekane Jesu (EECMY) jej bývalú budovu ,5 podlažný hostel mládeže v Adis Abebe, ktorú cirkvi skonfiškoval bývalý komunistický režim. Je to druhá takáto budova, ktorú demokratická vláda vrátila tejto cirkvi. Hostel slúžil na ubytovanie študentov z vidieka, ktorí prišli študovať do hlavného mesta. Vedenie cirkvi listom poďakovalo premiérovi a osobitne modlitbami Pánu Bohu za tento akt spravodlivosti.

(www.eecmy.org)

Komentovať