300 rokov od narodenia zakladateľa luteranizmu v Severnej Amerike

Dnes 6. septembra uplynulo 300 rokov od narodenia zakladateľa luteranizmu v Severnej Amerike. Je ním pastor – misionár Heinrich Melchior Muellenberg. Narodil sa 6.9.1711 v nemeckom kniežatstve Hannover. Dostal úradný titul "patriarcha luteranizmu v Amerike." Po ukončení Univerzity v Goettingen, vyučoval teológiu na Univerzite v Halle. Imigranti v Amerike potrebovali súrne duchovných. R. 1742 pricestoval do Pennsylvánie, kde zorganizoval niekoľko cirkevných zborov. Podobne založil zbory v Marylande a New Yorku. Pomohol vytvoriť spoločnú trvalú liturgiu. Bol jedným z autorov cirkevnej ústavy, ktorú prijali r. 1761. Je autorom mnohých duchovných piesní. Zomrel 6. okt. 1787, pochovaný je v Trappe, Pennsylvánia. Na jeho epitafe je latinský nápis:" Kto a čím bol, ukážu budúce veky bez skaly (pomníka)."

(www.baznica.info)

Komentovať