Stretnutie slovenských evanjelikov z peštianskeho vidieka

V sobotu 3. septembra 2011 sa v cirkevnom zbore Albertirša zišli zástupcovia slovenských evanjelikov z cirkevných zborov peštianskeho vidieka: Cinkoty, Maglódu, Veľkej Tarče, Rákošského Kerestúra, Piliša, Čomádu, Vácegreša ,Galgagyorku a samozrejme domácej Albertirše. Táto prvá slávnosť -stretnutie sa konalo pri príležitosti 300. výročia založenia cirkevného zboru v Albertirši. Služby Božie sa konali dvojjazyčne. Slovo Božie v slovenčine kázal gen. biskup Miloš Klátik na text: Fil.1,3-6 a 9-11. Poukázal na 300 ročnú záslužnú prácu cirkevného zboru,  lásku a húževnatosť jeho duchovných, na silnú vieru predkov. V maďarčine zvestoval Božie slovo em. biskup Imre Szebik na slová Žid. 13,7-8.  poukázal na vieru predkov, ale i na súčasnú vieru ,ktorú vzbudzuje Svätý Duch a vedie Ježiš Kristus, ktorý je ten istý včera ,dnes i zajtra. Po zvesti nasledovala spoveď a Večera Pánova. Kým začiatok bohoslužby tvorila ev. hymna Hrad prepevný, záver obe štátne hymny. Na slávnosti bol prítomný aj slovenský veľvyslanec v MR Peter Weiss, štátni a obecní zástupcovia a predstavitelia slovenských národnostných organizácií v Maďarsku. Po spoločnom obede sa v kultúrnom dome konal program slovenských folklórnych skupín.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať