EKD organizuje celonemecké vieroučné kurzy

V nedeľu 5. septembra 2011 sa prenosom tv služieb Božích na druhom nemeckom verejnoprávnom programe ZDF začali celonemecké vieroučné kurzy,ktoré organizuje EKD. Touto vzdelávacou iniciatívou chce EKD pomôcť veľkému počtu hľadajúcich náboženskú orientáciu. Títo síce prichádzali do styku aj s cirkvou, ale tam im to prichodilo ako uzavretá spoločnosť s nechápaním spevu, modlitieb či výkladu Písma. Teraz táto iniciatíva predpokladá také kurzy vo viere, ktoré budú podobné konfirmačnému vyučovaniu, ale pre dospelých. Kurzy budú pozostávať zo 7 až 10 večerov.

(www.ekd.de)

Komentovať