Daniel Miloslav Bachát — Kristus príklad pokory!

Prečo si pyšným sám na sebe
mdlobe ľudskej na vzdory?
— Kristus sám bol dokonalý
a On — príklad pokory!

Ty sa Bohu svojmu rúhaš
keď ťa kríž a strasť morí? . .
Kto pil kalich až do dna?
Kristus, príklad pokory.

Nad svojich blížnych sa vypínaš
hruď ti hnevom k nim horí?
Hľaď, jak hriešnikov prijíma
Kristus, príklad pokory.

Poklady tvoje ťa zmámili,
z výšin zrieš v svet priestory?
— Viď na tróne v nebi sedí
Kristus, — príklad pokory.

Komentovať