Pavel Beblavý — Kristus príklad jediný

Kristus príklad pokory
sám na sebe vystavil
abys‘ sa Mu v príkorí
ty po boku postavil;
zlého za zlé žiadnemu
neodplácaj v živote.
Pripodobňuj sa Jemu,
v kríži, v núdzi, v psote.

Kristus príklad pokoja
sám na sebe ukázal,
abys‘ utekal z rozbroja,
a v dobro sa uvádzal.
„Pokiaľ možné so všetkými
pokoj ľuďmi majte:
premeňte svoje myslenie
sami sa nepomstite.“

„Mne pomsta, ja odplatím
podľa skutku každému,
a zlé od vás odvrátim,
nemstite sa žiadnemu.
Nepriateľa, ak je hladný —
nasýť, napoj; — vraví Pán
tak budeš môj syn milý,
a ja teba požehnám.“

Kristus príklad svojej lásky,
ukázal ti na sebe,
zbieraj zlaté tie klásky
skladaj vo vlastnej útrobe;
zlému nedaj víťaziť
nikdy v srdci, v mysli svojej
lebo dobrým máš rušiť
ako kresťan všetko zlé.

Kristus príklad jediný
svieti tebe v ústrety,
za mlada i keď šediny
v mdlobách na teba priletia;
Lásku, pokoj, pokoru
zachovaj vždy v srdci svojom,
zanechajúc všetkých bojov
teš sa v Kristu jedinom.

Komentovať