Blahoželanie k Adventu 2023 a k novému cirkevnému roku

        Blahoželanie k Adventu a novému cirkevnému roku

   “Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach”! ( Mt 21, 9)

   Pozdravujeme všetkých čitateľov a priaznivcov našej web.stránky, všetkých našich milých z kruhu rodiny i všetkých priateľov a známych z celej našej cirkvi –  slovami zvolania zástupov v Jeruzaleme, pri Pánovom slávnom príchode na osliatku. 

      Prišiel predivne a pokorne do tohoto sveta. Prišiel aj do Jeruzalema ako Kráľ pokoja a priali by sme si, aby nielen toto mesto, ale aj všetky mestá a dediny i malé samoty mohli prežívať pokoj vonkajší, mier a pokoj zbraní, ale aj pokoj vnútorný, stíšenie sa pred stále prichádzajúcim Kristom Pánom a Kráľom našich životov. Je to naše prianie všetkým Vám – prianie do nového cirkevného roku. Aj keď vieme, že nestačí iba naše želanie, ale dôležitá je naša viera a naše modlitby, za nás a i za tento svet.

  Nedávno istý pán poslanec vyslovil návrh, aby sa Kristus Pán voľbou v parlamente stal kráľom Slovenska. Azda to nemyslel zle, je však potrebné uvedomiť si, že tak, ako prezidenta majú možnosť voliť občania, aj Pána Krista si môže vyvoliť za svojho Pána a Kráľa každý z nás. A každý môže potom dokázať aj to, komu patrí, komu verí, koho poslúcha a koho verne nasleduje. On to opäť od nás očakáva. Nestojí o formálnu voľbu a svoje korunovanie zo strany sveta má už za sebou, keď sa Hosana zmenilo na: Ukrižuj ho!

     K prianiu pokoja, ktorý si iste želáme všetci, pripájame aj prianie všetkých dobrých darov od milého Pána Boha. V uplynulom cirkevnom roku ich bolo naozaj dosť a za všetky ďakujeme. Mladým želáme veľa úspechov pri ich práci ( v robote, v škole i v športe) a dôchodcom dobré zdravie, aby prisľúbený plný 13. dôchodok aj dožili. A po smrti Kráľovstvo nebeské! Amen.

     Takže ešte raz Pokoj Vám všetkým a požehnaný adventný čas, ako aj celý nový cirkevný rok! 

     Nech zaznie z našich úst a sŕdc úprimné: Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 

Hosana na výsostiach!

             Za redakciu “evanjelika” – Ľ.Batka st.

P.S. Bohatú nádielku od Mikuláša i od Ježiška!

Komentovať